onsdag 24 mars 2010

Läsvärt.

Känd Värmdöpolitiker i nytt medie. Lars Bryntesson hittar du här . Synnerligen läsvärt !

söndag 14 mars 2010

Debattklimat?!

En framstående företrädare för Värmdömoderaterna har startat en smutskastningsblogg gentemot de rödgröna, innehållande bland annat material från Sverigedemokraterna. Detta uppmärksammades i gårdagens Expressen. Efter påstötning från tidningens journalist har nu samme moderat lagt ned sidan och förklarat att "det var en vild idé, ett skämt".

Månaderna fram till Värmdövalet 2010 kommer säkert (och förhoppningsvis!) innebära starka känslor och heta debatter. I sak!

Denna typ av kampanjande däremot hör hemma där Gullbergiana placerade den....i sandlådan.
Temperatur iskall - läs Mårtenssons inlägg i ämnet. Även Annika Andersson Ribbing, Jan Dolk, Värmdöcentern, Fredrik Sneibjerg bloggar om detta.

torsdag 11 februari 2010

Transparens.Det skall bli min devis.

Jag vill verkligen verka för ett politiskt klimat där diskussioner förs och beslut fattas i de demokratiskt valda församlingarna istället för mellan skål och vägg, förtrogna emellan.

Visst inser jag att inofficiella beslutsvägar kan te sig tidseffektiva - men de för med sig missförstånd, misstroende, funderingar kring dolda agendor och per te uteslutning. De blir kontraproduktiva i tidsbesparingshänseende. Och de skapar tunnelseende.


Insynsskydd.

Igår togs beslut om idrottshallen på Grantomta - anbud skall ut till entreprenörer direkt som jag förstått saken - behäftad med tidspress, pengapress och utrymmespress - för att gestaltningen skall bli bästa tänkbara! Någon som hängde med i den ekvationen? Inte jag iaf.

"Inget fult skall såklart byggas", för att citera kommundirektören och KS ordförande vid Genomförandegruppens möte förra veckan. Och därför ska Kommunstyrelsens Arbetsutskott på delegation (och egen hand?!) besluta om vad som är gestaltningsmässigt acceptabelt. Under sekretess?! Obegripligt. Vad menas?

Så trist i hela denna långdragna historia att miljö och barn-perspektivet lyst med sin frånvaro. Kan man verkligen inte bygga vackert, med omsorg om vad som blir kvar när man byggt klart?

Hela skolgården på Grantomta är nästan försvunnen i och med detta sista bygge...men antalet barn har ökat med 100 st. Jag känner genuin sorg och frustration över att det blivit såhär - och uppgivenhet inför den oefterhärmerliga prestige som gått i detta projekt, iaf sedan jag engagerade mig i frågan november 2006.

En ljuvligt idyllisk del av Värmdö är för alltid försvunnen - till förmån för likriktat dussinbyggande av brandutryckningskaraktär!

Läs gärna nya bloggaren Pers kloka ord om saken, här.

tisdag 9 februari 2010

Grantomta.

Det var Genomförandegruppmöte i veckan. Det är en samling av politiker, kommundirektör, berörda förvaltningars tjänstemän, boende, berörda skolchefer, gympalärare, föräldrar, föreningsrepresentanter mfl som samlas för att informeras av kommunen beträffande planer och byggnationer på Vik Grantomta.

Trots att allt nu är mer eller mindre klart, med byggnationer av gigantiska format ihopklämda på Grantomta, så vill jag påpeka:

- Jag motsätter mig de ingrepp i miljön som en nu planerad, fullstor idrottshall på Grantomta innebär för den resterande skolgården storlek, utformning och miljö.

-Jag ifrågasätter det kloka i att häva rivningsbeslutet av otjänliga lokalerna på Vik som ju var själva incitamentet till hela det ekonomiskt och fysiskt omfattande byggprojektet på Grantomta.

- Jag ifrågasätter det kloka i att eventuellt riva funktionella skollokaler på Grantomta för att få plats med nämnda hall.

- Jag ifrågasätter verkligen rimligheten och realismen i det redovisade upphandlingsförfarandet via byggentreprenörerna direkt - behäftat med prispress, knappa tidsramar och knappa utrymmesramar. Att detta förfarande skulle kunna generera gestaltningsmässigt och miljömässigt bättre lokaler än det som åstadkommits hittills - vilket var syftet enligt MH:s inledning, det känns utopiskt.

- Vem bestämmer dessutom sedan vad som är "snyggt". Och när, hur, på vilka premisser?

Stämmningen blir bitvis tryckt på mötet, och frustrationen över vad som blivit är stor. Nu skall det beslutas om pest eller kolera. Sådan är känslan.

måndag 18 januari 2010

Uppdatera bloggen!

Någon sade till mig här i helgen att "du uppdaterar din blogg så sällan". Jag kan bara suckande ge den personen rätt. Tänk, att trots alla goda ambitioner så är det så lätt hänt att tankarna inte tänks högt alls - utan stannar i det egna huvudet. Och det måste man nog medge inte blir mycket till bollplank och vässning, utan bara mer av samma istället. Så tack, jag skall nog ganska enkelt kunna höja frekvensen på inlägg från nuvarande nivå!

Vill börja med att skriva att stöd till Haiti kan ges på många sätt - bland annat sms:as in på 72900, skriv AKUT. 50 kr läggs till din mobilräkning.

Det är valår i år.
Spännande! Även om det dröjer ett slag innan den riktiga nerven darrar till, så känns det redan lite i luften, tycker du inte det? Partiledardebatt i veckan mellan Sahlin och Reinfeldt. För alla oss som inte vill vänta längre !!

Tog del av beskedet att Göran Jansson (m) beslutat att avsäga sig sina kommunpolitiska uppdrag i Värmdö, förutom i kommunfullmäktige, om jag förstått saken korrekt. En reell förlust för Värmdöpolitiken. Rätt och slätt.

Haltar fram i tillvaron just nu (bokstavligen) efter en incident involverandes en ankarlift, en 6-åring på spagettiben, en mamma på dito samt 2 par skidor....resultat blå och svullen...som en lårkaka... fast på vaden. Vadkaka.

Ny politisk värmdöblogg hittar ni här.

tisdag 29 september 2009

(S)kolpolitik?

Här följer några förslag och idéer på tänkbara konkreta åtgärder för kvalitetssäkring av kärnverksamheten förskola och skola på såväl kommunal som nationell nivå:

- ett rambeslut om dels max antal barn per vuxen, per utbildad pedagog samt per barngrupp i förskola, skola och fritidsverksamhet. Betydligt intressantare än låg maxtaxa, anser jag.
- ett dito rambeslut avseende lokalstorlek.
- en skolpeng som skrivs upp med index och inflation.
- 6 månaders ledtid på verkställandet av beslut som negativt påverkar innevarande budgetår för enskilda enheter.
- tydliga regler för tillhandahållandet av fast och regelbunden Skolhälsovård för alla skolbarn, som ej kan uppfyllas genom att som nu ambullerande skolsköterskor/läkare hyrs in 1-2 ggr/år för att utföra baskrav på mätningar av längd, vikt och vaccinationer.
- 3-4 timmars rörelse/idrott schemalagt per vecka. Ej ersättningsbart med temaveckor.
- färsk mat som tillagats på plats eller i omedelbar närhet av matsal, det vill säga ej fraktats från annan del av kommunen/länet för att sedan stå på värmning många timma och sålunda tappa såväl i näringsvärde som smak och utseende.
- riktlinjer beträffande rimlig ledtid för omställning av kommunal skolverksamhet i samband med fria aktörers nyetableringar.

- större samverkan mellan kommunala och fria skol-huvudmannaskap i kommunala skollokaler för att motverka tomma skolplatser i nyetableringstäta kommuner.
- likvärdiga hyresförhållanden och kostnader för demsamma.
- nybyggnationer av skollokaler planeras så att dess framtida brukare kan promenera/cykla till och från verksamheten. Dvs förlägg skolor där familjerna bor - innebärande mindre enheter kanske?

Några möjliga konkretor för kvalitetssäkring i skola/förskola.